Načelo EBC (Evidence Based Cosmetics)  opredeljuje vestno, eksplicitno in kritično – razumno uporabo dosedanjih in razpoložljivih dokazov, združenih z najboljšimi primeri kozmetičnih ekspertiz ter upoštevajoč vse preference in vrednote pri obravnavi za dobrobit posameznika.

Eden izmed največjih dosežkov EBC je razvoj in uporaba naprednih diagnostičnih orodij, ki omogočajo merljivost, sledljivost in analizo problematik kože  ter s tem celostno obravnavo posameznika ter konkretizacijo dokazov delovanja.

5 osnovnih gradnikov EBC načela:

  1. PRETVORBA potreb po informacijah npr. o preventivi, diagnostiki, kozmetični terapiji, reševanju dermo-kozmetičnih problemov, o vzročnih povezavah v odgovore na vprašanja.

  2. UPOŠTEVANJE DOKAZOV – sledi najboljšim dokazom, s katerimi odgovori na vprašanja.

  3. KRITIČNA PRESOJA – kritično presoja dokaze : – o vplivu (velikost učinka) – o uporabni vrednosti (uporabnost v kozmetični praksi) ter vrednoti (resničnost).

  4. CELOVITOST – Združuje kritično presoje z kozmetično ekspertizo in upošteva vse individualne okoliščine posameznika.

  5. VREDNOTENJE USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI uspešnost in učinkovitost pri izvajanju korakov od 1 do 4, in išče načine za prihodnje izboljšave.

Najlažji način vnašanja EBC v prakso je uporaba EBC virov, ki nenehno iščejo, vrednotijo in povzemajo nove dokaze,  znanja in prakso, trajno krepijo kozmetično stroko ter ji dajejo večjo kredibilnost in varnost.