Zaveza interdisciplinarnemu pristopu AAST omogoča povezovanje področja farmacije, medicine, kozmetike, tehnologij, psihologije, managementa, ekonomije in drugih sorodnih področij. Ustvarja uporabna in razumljiva znanja s povezovanjem akademske in praktične sfere ter tako:

  • Soustvarja in razvija področje kozmetične terapije,
  • Razvija sodoben profil kozmetika, ki uspešno rešuje različne problematike kože,
  • Izboljšuje dotok uporabnih strokovnih informacij,
  • Izboljšuje in izpopolnjuje profesionalen status,
  • Dviguje kvaliteto znanja v kozmetičnem sektorju in trajno krepi stroko,
  • Skrbi za uveljavitev načela EBC, v kozmetični stroki ter s tem stroki dviguje kredibilnost in varnost,
  • Oblikuje in uveljavlja nove strokovne kompetence.