nina_1-300×400

NINA GLAMUZINA KRAJNC

MED.SPEC. KOZMETIČNE TERAPIJE

»Odločena, da razbijem uveljavljene stereotipe, ki zaznamujejo kozmetično stroko v zadnjih desetletjih in pripomorem k povrnitvi ugleda. Največji problem predstavlja primankljaj ključnih znanj, ki postavljajo stroko v depriviligiran položaj in s tem omogočajo manipulacije proizvajalcev in blagovnih znamk. Dosedanje poslovne prakse postavljajo v ospredje kapital in ne uporabnika, kar je močno sporno. Omejena dostopnost znanj umetno vzdržuje informacijski prepad med dejanskimi uporabniki, pa naj so to izvajalci kozmetičnih storitev ali uporabniki kozmetičnih storitev ter velikimi blagovnimi znamkami na področju kozmetične industrije. Prepad jim omogoča manipuliranje in nadvladovanje na prvi pogled “nezahtevnega” uporabnika, ki mu je z primanjkljajem informacij ter znanja odvzeta možnost presoje o kakovosti posameznih produktov ali storitve. Dvig znanja in standardizacijo kozmetične prakse prepoznavam kot ključen korak, ki vsem uporabnikom omogoča kritično presojo; uporabnik postane sogovornik in odločevalec.«

Zaposlitev in trenutna funkcija:
Nina G. Krajnc je ena glavnih iniciatork uvajanja kozmetične terapije in derma-kozmetične diagnostike v kozmetično industrijo. Je soustanoviteljica Aikon Akademije in soustanoviteljica blagovne znamke Aikon DermaSystems. V okviru Aikon Akademije uspešno deluje kot vodja strokovnega odbora in predavateljica. Za blagovno znamko Aikon DermaSystems vodi razvoj izdelkov in protokolov kozmetične terapije. Aktivno je vključena v strateške pobude in mednarodne projekte na področju kozmetike in kozmetične terapije. Z nenehnim raziskovanjem in uveljavljanjem novih principov ter metod dela v kozmetičnem profesionalnem sektorju, pomembno vpliva na razvoj in uveljavitev mednarodno uporabno usmerjenih raziskovalno razvojnih projektov na področju kozmetične terapije in diagnostičnih pripomočkov.

Izobrazba:
Svoje dolgoletne izkušnje s področja kozmetike je nadgradila s študijem na Visoki šoli za storitve, na visokošolskem in magistrskem programu kozmetike. Skozi raziskovalno – razvojno delo se je tako, kljub kakovostnem študiju soočala na eni strani, z velikim pomanjkanjem strokovnih  informacij, na drugi strani pa z omejeno dostopnostjo le-teh. Manjko specifičnih a za napredno in kakovostno delo v kozmetični stroki nujnih informacij je od nje zahteval dodaten poglobljen in obsežen samostojni študij ter trdo raziskovalno delo.

Pedagoška dejavnost:
Z združevanjem znanj medicine, farmacije, kozmetike in ostalih povezanih področij, skupaj s strokovno ekipo razvija nova uporabna znanja in prakse na področju kozmetične terapije. Kot vodja strokovnega odbora Aikon akademije oblikuje njene programe in jih mednarodno uspešno implementira. V okviru akademije deluje kot redna predavateljica. Predavala pa je tudi na sejmih in kongresih z mednarodno udeležbo (Beond Beauty Pariz, Dodir Pariza Srbija, Dani ljepote i Fitnesa Hrvatska, Blogomanija, BeautyForum, BBMU3 konferenci….) ter kot gostujoča predavateljica na Farmacevtski Fakulteti.

Ostali predavatelji