Prijava v vrtec

Tukaj se prijavite v vrtec.

Starši morajo odsotnost svojega otroka javiti razredniku po elektronski pošti (obrazec dostopen na spletni strani šole) ali po telefonu v tajništvo šole prvi dan odsotnosti.

Starši odsotnost svojega otroka od pouka opravičijo v petih delovnih dneh po prihodu otroka v šolo. Starši pisno opravičijo odsotnost učenca z navedbo vzroka izostanka. Če starši otrokove odsotnosti ne opravičijo pravočasno, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da v dveh dneh sporočijo vzrok izostanka. Če starši ne sporočijo vzroka izostanka učenca, se šteje izostanke kot neopravičene ure. 

Obrazec za prijavo v vrtec

Call Now Button
Urniki
Nadomeščanja
Facebook
Instagram
YouTube
Tik Tok
Scroll to Top